Huisregels

Algemene Voorwaarden Yogastudio Krommenie

Deelname aan de yogalessen betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

1. Over yogastudio Krommenie
Yogastudio Krommenie is begin 2016 opgericht door Danielle van der Bunt en Monica Bergsma. Sinds augustus 2017 wordt de yogastudio door Monica gerund. Yogastudio Krommenie bevindt zich aan de Busch 3, 1562 HH Krommenie.

2. Aanmelden
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en het overmaken van het lesgeld bent u aangemeld en deelnemer bij Yogastudio Krommenie. Yogastudio Krommenie rekent geen inschrijfgeld.

3. Abonnementen
De overeenkomst wordt tenminste voor 1 maand aangegaan. Het lesgeld dient voor het begin van de nieuw maand betaald te zijn door overmaking op rekeningnummer: NL70 KNAB 0255 1945 87 t.n.v. Yogastudio Krommenie. Wanneer u als deelnemer uw betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt Yogastudio Krommenie zich het recht voor u de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Yogastudio Krommenie behoudt zich het recht voor het lesgeld tussentijds te verhogen en wijzigingen aan te brengen in de lestijden op het rooster. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

4. Overeenkomst en opzeggen
Opzeggen kan alleen schriftelijk of via e-mail voor het einde van de maand. Uw overeenkomst loopt dan nog één maand door en u bent dan ook nog één maand lesgeld verschuldigd.

5. Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid
Wanneer u bij een les niet aanwezig kan zijn door ziekte, vakantie of een andere reden, dan dient u zich uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les uit te schrijven via Momoyoga. Deze les kunt u op een later tijdstip (binnen 2 maanden, anders vervalt deze les) inhalen. De les vervalt, wanneer deze niet wordt afgemeld via Momoyoga. Het abonnement kan in geval van ziekte (langer dan 4 weken) tijdelijk stopgezet worden (maximaal 2 maanden). Tijdens vakanties of officiële feestdagen kan het abonnement niet stopgezet worden.

6. Openingstijden
Yogastudio Krommenie is geopend op de door ons aangegeven tijden en is gesloten op officiële feestdagen. Tijdens vakanties en in de zomerperiode kan er een aangepast rooster ingesteld worden. In de zomervakantie zal er een zomerstop zijn van 3 weken en in de kerstvakantie 1 week. Het abonnementsgeld is gebaseerd op het feit dat u elke maand doorbetaalt. Dus ook tijdens de 3 weken zomervakantie en vanaf 2018 ook 1 week tijdens de kerstvakantie. De exacte data van de zomerstop en aanpassingen op het rooster tijdens vakanties, zal op tijd bekent gemaakt worden in de studio en op de website.

7. Hygiëneregels
De yogastudio mag je niet met schoenen betreden en het dragen van schone sportkleding vereist is. Aangezien yoga beoefend wordt op blote voeten, vanuit hygiënisch oogpunt, de yogamat na gebruik graag even schoonmaken met de aanwezige schoonmaakmiddelen. Wij verwachten dat u alle materialen in de studio naar behoren gebruikt en schoonhoudt. Drinken in de yogastudio mag alleen uit een afsluitbare fles.

8. Afwezigheid docent(e)
Indien de docent(e) een keer niet in staat is een les te verzorgen, zal er alles aan gedaan worden om een vervanger/ster te vinden. Indien dit niet lukt, zult u hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd. Deze gemiste les kunt u op een andere dag (in overleg met Yogastudio Krommenie) inhalen. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

9. Aansprakelijkheid
Yogastudio Krommenie is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De kosten voortvloeiend uit enig letsel of ongeval worden geheel door de deelnemer gedragen. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.
Yogastudio Krommenie stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van deelnemers en stelt deelnemers aansprakelijk voor eventuele schade die wordt aangericht aan de yogaruimte en/of inventaris van Yogastudio Krommenie.

10. Nieuwsbrief
Wanneer u een e-mailadres ingevuld heeft op het inschrijfformulier en aangegeven heeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, Zult u maximaal tweemaal per maand een nieuwsbrief via Mailchimp ontvangen. In deze nieuwsbrief kunt u de laatste nieuwtjes, mededelingen en informatie over workshops lezen. Natuurlijk is het altijd mogelijk om u uit te schrijven. Yogastudio Krommenie zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers nooit verkopen. Yogastudio Krommenie deelt gegevens alleen met derden met voorafgaande toestemming. Check hier hoe Mailchimp met de privacy van uw gegevens omgaat: https://mailchimp.com/legal/privacy/

11. Privacy
Uw persoonsgegevens, als deelnemer aan de yogalessen (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) worden opgeslagen in een Excel bestand en de inschrijfformulieren worden digitaal opgeslagen op de computer van Yogadocent Monica Bergsma. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord en een AVG Virusscanner. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen/u te informeren over yogalessen c.q. workshops zolang uw lidmaatschap loopt en om deelnemers in te schrijven in Momoyoga.

Momoyoga is een online agenda voor het registreren van yogalessen/workshops. Bij beëindiging van uw abonnement bij Yogastudio Krommenie wordt het profiel incl. abonnement van de deelnemer bij Yogastudio Krommenie binnen Momoyoga verwijderd. Het profiel binnen Momoyoga zal blijven bestaan en voor eigen inzicht toegankelijk blijven voor de yogi. Op verzoek kan Momoyoga het profiel volledig verwijderen.
Ook Momoyoga vindt uw privacy erg belangrijk en hier kunt u hun Privacy Statement lezen: https://www.momoyoga.com/nl/privacy.

12. Uitzonderingen
Yogastudio Krommenie beslist, in overleg met de deelnemer, in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet in voorzien.

 

Aanvullende voorwaarden workshop

Annuleringsvoorwaarden Workshop:
U dient het annuleren van een workshops altijd per e-mail of WhatsApp aan ons door te geven (dus alleen uitschrijven via Momoyoga is niet voldoende). De annulering is pas rond, wanneer u ook daadwerkelijk een bevestiging van onze kant hebt ontvangen. Let hierop!
Een geboekte workshop kunt u tot 48 uren voor aanvang kosteloos annuleren. Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang van de workshop, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

Annuleren door Yogastudio Krommenie
Bij onverhoopte annulering van de workshop door Yogastudio Krommenie wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, dan wordt de betaling per omgaande en volledig teruggestort.