Privacy statement

Yogastudio Krommenie draagt zorg voor de bescherming van je privacy. Alle pagina’s van yogastudiokrommenie.nl zijn te bezoeken zonder persoonlijke informatie met ons te delen. Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wet en de Telecommunicatiewet.

Privacy beleid:

  1. Welke soort persoonlijke informatie we verzamelen
  2. Hoe die persoonlijke informatie gebruikt wordt
  3. Delen en openbaar maken van informatie
  4. Beveiliging van persoonlijke gegevens
  5. Bewaartermijn
  6. Toegang en beheer van persoonlijke gegevens
  7. Veranderingen in dit Privacy Statement

1. Verzameling persoonlijke gegevens:
We verzamelen (persoonsgebonden) informatie die ons toestaat om contact met u op te nemen. Persoonlijke informatie wordt gevraagd op het moment dat u het inschrijfformulier en/of automatische incassoformulier invult of via e-mail contact met ons opneemt. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Straat en huisnummer
• Woonplaats
• Bankrekeningnummer

2. Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
a. Uw naam en e-mailadres gebruiken wij voor het verzenden van de nieuwsbrief via Mailchimp. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben bij aanvraag van de nieuwsbrief en wanneer u bij het invullen van het inschrijfformulier aangegeven hebt, de nieuwsbrief te willen ontvangen. U ontvangt maximaal 2x per maand een nieuwsbrief met informatie over yogalessen c.q. workshops ed. Bij een lidmaatschap ontvangt u soms ook e-mails die bij uw yogales c.q. ingeschreven workshop horen.
b. Wanneer u het contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.
c. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zolang uw lidmaatschap loopt en u in te schrijven in Momoyoga (online agenda voor yogalessen).
d. Uw naam en fysieke adres gebruiken wij voor het maken van facturen wanneer u daarom vraagt.
e. Uw bankrekening gebruiken wij om via Momoyoga maandelijks de automatische incasso te laten uitvoeren.
f. Door de gegevens te verstrekken geeft u Yogastudio Krommenie toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor u moeten uitgevoerd worden.

3. Delen persoonlijke gegevens
a. Uw persoonsgegevens, als deelnemer aan de yogalessen (incl. inschrijf- en incassoformulier), worden digitaal opgeslagen in ons klantenbestand. Na het inscannen worden het papieren inschrijf- en incassoformulier vernietigd. De gegevens zijn alleen zichtbaar voor de eigenaren van Yogastudio Krommenie en niet voor anderen (incl. de overige docenten van Yogastudio Krommenie).
b. Deze gegevens worden zoals eerder aangegeven gebruikt voor de inschrijving in Momoyoga en Mailchimp en voor het uitvoeren van de automatische incasso via Momoyoga. Check hier hoe Momoyoga met de privacy van uw gegevens omgaat: https://www.momoyoga.com/nl/privacy
c. De server Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Check hier hoe Mailchimp met de privacy van uw gegevens omgaat: https://mailchimp.com/legal/privacy
d. Yogastudio Krommenie zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers nooit verkopen. Yogastudio Krommenie deelt gegevens alleen met derden met voorafgaande toestemming.

4. Beveiliging persoonsgegevens
Yogastudio Krommenie neemt uw veiligheid serieus en er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. In ’t kort: wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens veilig te houden.

5. Bewaartermijn
a. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. In iedere nieuwsbrief bieden we u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. U wordt dan automatische verwijderd uit Mailchimp en u zult geen nieuwsbrieven meer ontvangen.
b. Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
c. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
d. Bij beëindiging van uw abonnement bij Yogastudio Krommenie wordt het abonnement van de deelnemer bij Yogastudio Krommenie binnen Momoyoga verwijderd. Het profiel binnen Momoyoga zal blijven bestaan en voor eigen inzicht toegankelijk blijven voor de deelnemer. Op verzoek kan Momoyoga het profiel volledig verwijderen.

6. Rechten
a. U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, we zullen uw gegevens dan niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
b. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.
c. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met Monique Schram Martelhoff via info@yogastudiokrommenie.nl.

7. Veranderingen in deze Privacyverklaring
Yogastudio Krommenie kan deze privacyverklaring periodiek wijzigen. In dat geval wordt de datum onderaan dit document aangepast en verschijnt er prominent een bericht op de website.

Yogastudio Krommenie
Busch 3
1562 HH Krommenie
KvK: 88532968

Laatst bijgewerkt: 2 januari 2023